Ska fastigheten
renoveras?
 
 

Byggbranschen –
Ta asbest på allvar

  Tänk då på att...

 
Fastigheter byggda mellan 1950-1980
innehåller ofta asbest.

Asbest finns i mer än 3 000 produkter
 och kan finnas i:

  • Kakelfix & fog
  • Mattor
  • Lim
  • Rörisolering
  • Väggskivor
  • Kitt
  • Fogmassa

Låt oss kontrollera och göra det osynliga synligt
innan Ni påbörjar arbeten på fastigheten.

   

Asbestfibrerna i dammet svävar i luften mycket lång tid eftersom de är mycket lätta och tunna. Fibrerna tränger in i lungorna och vidare in i kroppen. Det är framförallt yrken i byggbranschen som riskerar att utsättas för asbestdamm. Då är det viktigt att använda skyddsutrustning.
För rivning och hantering krävs tillstånd av Arbetsmiljöverket.

Asbest sätts i samband med en rad allvarliga lungsjukdomar. Vanligast är mesoteliom som  är en mycket allvarlig tumörform och varje år dör ett drygt hundratal personer i Sverige. Mesoteliom uppträder först många år efter det att asbestexponeringen började,  vanligen 20-40 år.

Asbest är förbjudet
Asbest får inte användas, men fortfarande finns asbest, främst som isoleringsmaterial i byggnader från 70-talet och äldre.  Därför är det viktigt att alla som jobbar i byggbranschen är medvetna om riskerna med den asbest som finns i byggnader.
                                             Källa: Arbetsmiljöverkets hemsida

 

       Alla saneringar som överstiger 1 mantimme ska anmälas minst 2 dagar före start till Arbetsmiljöverket.Välkommen
Asbest
PCB
Arbetsbeskrivning
Länkar
Kontakta oss
Fotogalleri
2005 års Miljöstipendium
Skeppsgatan 19, 826 60 Söderhamn • Postadress: Box 183, 826 24 Söderhamn • Tel: 0270-702 70 • Fax 0270-28 47 00 • Hälsinge Isolering AB innehar F-skattebevis 556770-8424