Har Ni PCB i Er fastighet?
och måste sanera enligt förordningen 2007:19

Tveka inte att ringa för att få råd eller hjälp med Era saneringsbehov.

Hälsinge Isolering AB är ett auktoriserat PCB-saneringsföretag.

Vi har transporttillstånd och mellanlagringstillstånd för PCB-avfall,
anlitar Du oss tar Vi hand om hela processen såsom:

  • Anmälan
  • Sanering
  • Återfogning
  • Transporter
  • Kontakter och dokumentation med Miljöförvaltningen
    eller övriga myndigheter.


Välkommen med dina funderingar!


Vi har även arbetat med projekt på rivningshus som innehåller PCB. 
I samråd med Ingvar Folkesson SFR (Svenska Fogbranschens Riksförbund)
har vi tagit fram en egen lösning för att sanera effektivare och säkrare.
Vår metod uppmärksammades av Söderhamns kommun vilket resulterade i
att Hälsinge Isolering AB erhöll

2005 års naturvårds och miljöstipendium

Vi utför återfogning efter sanering.

Vår personal som arbetar med PCB-sanering är utbildad av SFR.
Vi utför saneringsarbeten med maskiner och personlig skyddsutrustning enligt
gällande bestämmelser.

Hälsinge Isolering AB har även tillstånd att transportera och mellanlagra PCB-avfall
för vidare transport till SAKAB.Välkommen
Asbest
PCB
Arbetsbeskrivning
Länkar
Kontakta oss
Fotogalleri
2005 års Miljöstipendium
Skeppsgatan 19, 826 60 Söderhamn • Postadress: Box 183, 826 24 Söderhamn • Tel: 0270-702 70 • Fax 0270-28 47 00 • Hälsinge Isolering AB innehar F-skattebevis 556770-8424