Asbest

Responsive image
Responsive image
Responsive image

Ska fastigheten renoveras? – Tänk då på att

Fastigheter byggda mellan 1950-1980 innehåller ofta asbest. Asbest finns i mer än 3 000 produkter och kan finnas i:

  • Kakelfix & fog
  • Mattor
  • Lim
  • Rörisolering
  • Väggskivor
  • Kitt
  • Fogmassa

Låt oss kontrollera och göra det osynliga synligt innan Ni påbörjar arbeten på fastigheten. Alla saneringar som överstiger 1 mantimme ska anmälas minst 2 dagar före start till Arbetsmiljöverket.

Byggbranschen – Ta asbest på allvar

Asbestfibrerna i dammet svävar i luften mycket lång tid eftersom de är mycket lätta och tunna. Fibrerna tränger in i lungorna och vidare in i kroppen. Det är framförallt yrken i byggbranschen som riskerar att utsättas för asbestdamm. Då är det viktigt att använda skyddsutrustning.

För rivning och hantering krävs tillstånd av Arbetsmiljöverket. Läs mer om aktuella regler här

Asbest sätts i samband med en rad allvarliga lungsjukdomar. Vanligast är mesoteliom som  är en mycket allvarlig tumörform och varje år dör ett drygt hundratal personer i Sverige. Mesoteliom uppträder först många år efter det att asbestexponeringen började,  vanligen 20-40 år.

Asbest är förbjudet

Asbest får inte användas, men fortfarande finns asbest, främst som isoleringsmaterial i byggnader från 70-talet och äldre.  Därför är det viktigt att alla som jobbar i byggbranschen är medvetna om riskerna med den asbest som finns i byggnader.
Källa: Arbetsmiljöverkets hemsida