PCB

Har Ni PCB i Er fastighet?

…och måste sanera enligt förordningen 2007:19.
Tveka inte att ringa för att få råd eller hjälp med Era saneringsbehov.

Hälsinge Isolering AB är ett auktoriserat PCB-saneringsföretag.

Vi har transporttillstånd och mellanlagringstillstånd för PCB-avfall, anlitar Du oss tar Vi hand om hela processen såsom:

  • Anmälan
  • Sanering
  • Återfogning
  • Transporter
  • Kontakter och dokumentation med Miljöförvaltningen eller övriga myndigheter.

Välkommen med dina funderingar! Tel: 0270-702 70

Vi har även arbetat med projekt på rivningshus som innehåller PCB.
I samråd med Ingvar Folkesson SFR (Svenska Fogbranschens Riksförbund) har vi tagit fram en egen lösning för att sanera effektivare och säkrare. Vår metod uppmärksammades av Söderhamns kommun vilket resulterade i att Hälsinge Isolering AB erhöll 2005 års naturvårds och miljöstipendium.

Vi utför återfogning efter sanering.

Vår personal som arbetar med PCB-sanering är utbildad av SFR.

Vi utför saneringsarbeten med maskiner och personlig skyddsutrustning enligt gällande bestämmelser.

Hälsinge Isolering AB har även tillstånd att transportera och mellanlagra PCB-avfall för vidare transport till SAKAB.